ФУК – Финансијско управљање и контрола

Заједно ка истом циљу

На основу члана 81. Закона о буџетском систему РС корисници јавних средстава су у обавези да успоставе систем финансијског управљања и контроле. За само успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијког управљања и контроле, одговоран је руководилац корисника јавних средстава који је дужан да до 31. марта текуће године, на прописан начин извештава Министарство финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле.

Не доживите ФУК као обавезу, већ као потребу која ће вам обезбедити лакше остваривање циљева као кориснику јавних средстава на правилан, економичан и ефикасан начин.

Једини смо на тржишту, који можемо да вам пружимо прилику и одобримо плаћање услуге на месечном нивоу и то током целог трајања и спровођења стратегије, односно 36 месеци.

Заједно са нашим стручним тимом, иза којег стоји велики број (линк ка страници са клијентима) задовољних клијената, можемо да вам помогнемо да паметно управљате организацијом и ризицима.

Финансијско управљање и контрола садржи обраду и рад у следећим сегментима:

 1. Контролно окружење;
 2. Управљање ризицима;
 3. Контролне активности;
 4. Информисање и комуницирање;
 5. Праћење и процена система.

Увођење и имплементирање система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава обухвата:

 1. Израду Стратегије увођења система финансијског управљања и контроле;
 2. Израда Стратегије управљања ризицима
 3. Израда Одлуке о формирању радне групе;
 4. Елаборат;
 5. Израда Акционог плана и рад по истом;
 6. Израда листе пословних процеса;
 7. Израда мапе пословних процеса;
 8. Израда регистра ризика;
 9. Израда матрице ризика;
 10. Израда обрасца за управљање ризиком, квартално ажурирање истог;
 11. Израда документације о систему – процедуре;

Након увођења и имплементације система, обавезан је рад на ажурирању образаца, што подразумева праћење и спровођење Акционог плана, те достављање законом прописаних извештаја, а све са циљем смањења и укидања евентуалних ризика у пословању.