Људски ресурси

Свака фирма тежи профитабилности и финансијској одрживости, јер је то суштина пословања. Али профит не зависи само од јединственог и квалитетног производа или услуге коју пружате, већ и од стручних и задовољних ЉУДИ.

Управљање људским ресурсима, у коме се ниво способности запослених усмерава према максималним резултатима, јесте побољшање пословних функција организације кроз ангажовање знања, вештина, интереса, мотивације и облика понашања запослених, уз осигурање задовољења њихових потреба и задовољства послом који обављају.

Заједно са нашим стручним тимом, можемо да вам помогнемо и спроведемо низ мера које ће вам омогућити да планирате и управљате сопственим бизнисом и људима.

Људи су снага или Снага је у људима

Консалтинг услуга обухвата:

 • Испитивање организационе климе, у форми упитника и израђеног елабората са мерама које је потребно применити;
 • Задовољство запослених, у форми упитника и израђеног елабората са мерама које је потребно применити;
 • Испитивање начина руковођења, у форми упитника и израђеног елабората са мерама које је потребно применити;
 • Утврђивање радног потенцијала запослених, психолошко тестирање;
 • Израда описа радног места, израда профила за тражену позицију;
 • Израда и имплементација кодекса пословне политике;
 • Утврђовање листе потребних интерних обука у форми елабората;
 • Утврђивање листе потребних уводних обука за сва радна места у форми елабората;
 • Израда акта о организацији и систематизацији послова и задатака
 • Дефинисање радних места
 • Дефинисање мисије/визије и вредности компаниије
 • Стратегија развоја компаније
 • Регрутација и селекција кадрова
 • Процена запослених
 • Креирање развојних планова за запослене
 • Испитивање задовољства запослених
 • Израда кодекса политике понашања
 • Увођење система годишњих разговора
 • Постављање система интерних обука
 • Постављање система уводних обука за сва радна места
 • Израда плана наслеђивања за сва радна места