Савети

У области права, економије, финансијског управљања и контроле,
управљања људским ресурсима.

Консалтинг

Све врсте послова у вези израде документација и правних аката које ми радимо и завршавамо уместо вас.

Образовање и специјализација

У сарадњи са чувеним Центром за образовање и културу „Божидарац 1947“ из Београда, помоћи ћемо вам да се определите и радите посао из ваших снова и стекнете знање на највишем нивоу.

ФУК (финансијско управљање и контрола)

Увођење и имплементирање система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.

Људски ресурси

Управљање људским ресурсима у коме се ниво продуктивности запослених усмерава према максималним резултатима.

Питајте о услугама