Saveti

U oblasti prava, ekonomije, finansijskog upravljanja i kontrole,
upravljanja ljudskim resursima.

Konsalting

Sve vrste poslova u vezi izrade dokumentacija i pravnih akata koje mi radimo i završavamo umesto vas.

Obrazovanje i specijalizacija

U saradnji sa čuvenim Centrom za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947“ iz Beograda, pomoći ćemo vam da se opredelite i radite posao iz vaših snova i steknete znanje na najvišem nivou.

FUK (finansijsko upravljanje i kontrola)

Uvođenje i implementiranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Ljudski resursi

Upravljanje ljudskim resursima u kome se nivo produktivnosti zaposlenih usmerava prema maksimalnim rezultatima.

Pitajte o uslugama